Dr Krzysztof Łabuzek - Diabetolog, Endokrynolog

PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF ŁABUZEK

Z RACJI POSIADANYCH SPECJALIZACJI ORAZ WIELOLETNIEGO NAUKOWEGO I KLINICZNEGO DOŚWIADCZENIA NA CO DZIEŃ ZAJMUJĘ SIĘ DIAGNOSTYKĄ I TERAPIĄ CHORÓB Z ZAKRESU DIABETOLOGII, ENDOKRYNOLOGII I ZABURZEŃ METABOLICZNYCH. POSIADAJĄC RZADKĄ W POLSCE SPECJALIZACJĘ Z FARMAKOLOGII KLINICZNEJ SPECJALIZUJĘ SIĘ RÓWNIEŻ W "USTAWIANIU" ZŁOŻONYCH TERAPII U CHORYCH, KTÓRZY Z POWODU WSPÓŁISTNIENIA KILKU CHORÓB (W TYM CUKRZYCY I INNYCH ZABURZEŃ ENDOKRYNOLOGICZNYCH) WYMAGAJĄ JEDNOCZESNEGO STOSOWANIA WIELU LEKÓW, KTÓRYCH DZIAŁANIA UBOCZNE CZĘSTO SIĘ NA SIEBIE NAKŁADAJĄ.


PROFIL DZIAŁALNOŚCI MOJEGO GABINETU TO PRZEDE WSZYSTKIM NOWOCZESNA PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA ORAZ FARMAKOTERAPIA OBEJMUJĄCA NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI CHOROBOWE:

 • cukrzyca wszystkich typów (terapia z wykorzystaniem pomp insulinowych) oraz jej powikłania
 • stany przedcukrzycowe
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów)
 • choroby przemiany materii i zespoły metaboliczne (nadwaga, otyłość)
 • choroby tarczycy (szczególnie nadczynność i niedoczynność, subkliniczne schorzenia tarczycy, choroba Hashimoto, inne zapalenia tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, diagnostyka i leczenie stanów związanych z powiększeniem tarczycy, choroby tego gruczołu podczas ciąży i po porodzie)
 • schorzenia przytarczyc (nadczynność, niedoczynność)
 • choroby kory nadnerczy
 • choroby podwzgórza i przysadki
 • nadciśnienie tętnicze (pierwotne, wtórne, uwarunkowane genetycznie i hormonalnie) oraz jego powikłania
 • osteoporozaWykształcenie

 • Specjalista chorób wewnętrznych
 • Specjalista farmakologii klinicznej
 • Specjalista diabetologii
 • Ukończona specjalizacja z endokrynologii
 • Tytuł naukowy profesora zwyczajnego nadany przez Prezydenta Polski
 • Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Centralną Komisję ds Stopni i Tytułów Naukowych
 • Tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Nagrody

 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac dotyczących badań nad rolą czynników neurotoksycznych m.in. cytokin, interakcji cytokin i enkefalin oraz udziału TNF-a oraz tlenku azotu w mechanizmie oddziaływania neuroleptyków na komórki mikrogleju (2003)
 • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za badania dotyczące plejotropowego działania leków hipolipemicznych u chorych z różnymi postaciami dyslipidemii (2005)
 • Nagroda I Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej, za cykl prac poświęconych udziałowi cytokin w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych (2008)
 • Nagroda I Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl publikacji z zakresu multipotencjalnego leczenia cukrzycy (2010)
 • Nagroda I Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie książki pt. "Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków medycznych" (2011)
 • Nagroda III Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl publikacji dotyczących zagadnienia regulacji kinazy AMPK w odpowiedzi na substancjie farmakologicznie czynne (2011)
 • Nagroda III Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl publikacji dotyczących mechanizmów neuroprotekcji związanej z aktywacją kinazy AMP-zależnej oraz za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad rolą czynników wzrostu oraz układu kalikreina-kininy w nieswoistym zapaleniu jelit (2012)
 • Nagroda II Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl prac opisujący możliwości farmakologicznej modulacji wewnątrzkomórkowych szlaków w ludzkich komórkach monocytarnych oraz w makrofagach (2013)
 • Nagroda III Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl prac oceniających wpływ stosowanych leków (metformina, eplerenon) na zapalną aktywność komórkową i humoralną ocenianą na podstawie materiału izolowanego z krwi obwodowej chorych pacjentów (monocyty/makrofagi i surowica) (2014) 
 • Nagroda "LIDER ROKU 2017 W OCHRONIE ZDROWIA" nadana przez warszawską Kapitułę konkursu "Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny" (2017)
 • Nagroda "Portret Polskiej Medycyny 2018" w kategorii "OSOBOWOŚĆ RYNKU ZDROWIA" nadana przez Redakcję czasopisma i portalu internetowego "Rynek Zdrowia" (2018)

 

Zrealizowane projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

 • „Wpływ wybranych ligandów immunofilin (FK506, rapamycyny oraz cyklosporyny A) na astrocyty kory mózgowej szczura eksponowane na warunki symulowanej in vitro ischemii i reoksygenacji"
 • „Rola adipokin w mechanizmie działania wybranych leków hipolipemicznych"
 • „Udział hormonów tkanki tłuszczowej serca i ich receptorów w patogenezie choroby wieńcowej"
 • „Wpływ farmakologicznych aktywatorów kinazy aktywowanej AMP (AMPK) na procesy autofagii i apoptozy oraz wzajemne interakcje między nimi w astrocytach w modelu stymulowanej in vitro ischemii"

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE (usa) oraz national multiple sclerosis society (USA)

 • Research grant Nr R21NS065928 performed with NIH/NINDS (USA). 01/04/2010-31/03/2012. „Neuroprotective effects of metformin in EAE”.  
 • Research Grant Nr RG 4311A4/4 performed with NMSS. Co-worker. 01/07/12-30/06/2015. "Preclinical evaluation of combination therapy using metformin with conventional MS therapies".

 

PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH

 • Wpływ metforminy na właściwości antyoksydacyjne i drogę aktywacji makrofagów izolowanych od zdrowych ochotników" - dr n. med. Michał Kozłowski

 • "Wpływ eplerenonu podawanego in vitro na aktywność makrofagów izolowanych z krwi obwodowej pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca" - dr n. med. Joanna Krupej-Kędzierska

 • "Porównanie wybranych wskaźników klasycznej i alternatywnej drogi aktywacji ludzkich monocytów/makrofagów izolowanych z krwi obwodowej zdrowych ochotników w wieku młodzieńczym oraz podeszłym" - dr n. med. Olga Pierzchała

 • "Wpływ eksenatydu podawanego in vitro na klasyczną i alternatywną drogę aktywacji monocytów/makrofagów izolowanych z krwi obwodowej zdrowych ochotników" - dr n. med. Dawid Szkudłapski

 

PROMOTOR PRAC MAGISTERSKICH

 • „Neuroprotekcyjne mechanizmy działania nowych związków peptydowych – PACAP i NAP". Praca obroniona przed Komisją Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach w dniu 26.11.2013 - mgr Tomasz Rabiej
 • „Rola komórek mikrogleju w chorobach neurodegeneracyjnych". Praca obroniona przed Komisją Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach w dniu 16.01.2015 - mgr Ada Biały
 • „Udział nanocząsteczek w tworzeniu nowych mechanizmów transportu leku do OUN”. Praca obroniona przed Komisją Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach w dniu 23.07.2015 - mgr Anna Łysień
 • „Udział komórek macierzystych w terapii wybranych chorób OUN”. Praca obroniona przed Komisją Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach w dniu 4.12.2015 - mgr Anna Traczyk

 

STAŻE NAUKOWE

 • Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego, Poznań
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego, Łódź
 • Szpital Uniwersytecki im. Św. Piotra w Louvain-la-Neuve, Belgia
 • Katedra Diagnostyki i Terapii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, Ukraina
 • Northwestern University Feinberg School of Medicine, USA

 

RECENZJE ARTYKUŁÓW

Jestem recenzentem w czasopismach naukowych takich jak: Journal of Neurochemistry; Neuropsychiatric Disease and Treatment, Drug Delivery; Journal of Diabetes and Metabolism; Journal of Pain Research; Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy; Journal of Alcoholism & Drug Dependence; Journal of Neurosciences in Rural Practice; International Journal of Nanomedicine; Journal PLOS ONE; BMC Complementary and Alternative Medicine; Current Pharmaceutical Biotechnology; Drug Design, Development and Therapy; Pharmacological Reports; Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Polski Merkuriusz Lekarski; Wiadomości Lekarskie.

 

DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH TOWARZYSTW I RAD NAUKOWYCH

 • Wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Farmakologii. Wyniki prac studentów, którzy pracowali pod moim kierunkiem były prezentowane na Uczelnianych Konferencjach STN oraz były publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Nasze Studenckie Koło Naukowe uzyskiwało czołowe miejsca w rankingu Naukowych Kół Studenckich działających na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

 

 •  Członek Rad Naukowych:
 1. Advances in Interventional Cardiology
 2. Wiadomości Lekarskie
 3. Polski Merkuriusz Lekarski
 4. Świat Medycyny i Farmacji

 

 • Członek Towarzystw Naukowych:
 1. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
 2. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 3. Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą EASD (European Association for Study of Diabetes, membership nr 350014)
 4. Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne ADA (American Diabetes Association, Member ID 541806014)

 

 Od 2013 roku konsultant medyczny z zakresu farmakologii klinicznej i diabetologii w AirLiquide Healthcare Poland oraz w Berlin-Chemie Mennarini AG Polska

 

CERTYFIKATY, SZKOLENIA

 • Certyfikaty:

m.in. Polsko-Amerykańska Szkoła Ultrasonografii - Thomas Jefferson University, USA; Ultrasonografia jamy brzusznej - Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne; Clinical Trials and Pharmacovigilance, Impact of European Union Legislation - Twinning Project PL01/IB/EC-06a, PHARE; Conducting Clinical Trials Under ICH GCP, Clinical Research Development Experts; Technika Real-time PCR z zastosowaniem sond typu TaqMan w układzie Dual Color, DNA-Gdańsk i A&A Biotechnology; Clinical Research Development Experts, Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate

 • Ukończone szkolenia, warsztaty naukowe oraz zawodowe z zakresu m.in.: farmakoekonomiki, toksykologii, alergologii, onkologii klinicznej, promocji zdrowia, żywienia w cukrzycy, nowoczesnej antybiotykoterapii, rozpoznawania i leczenia zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego, prowadzenia badań klinicznych (ICH GCP) i innych.

 

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE W DRODZE BADAŃ STATUTOWYCH

 • Kierownik projektu finansowanego w ramach badań własnych SUM pt.: Wpływ metforminy i AICAR – farmakologicznych aktywatorów AMPK na wydzielanie cytokin (IL-1, IL-6, TNF-alfa, IL-10) aktywowanej LPS-em i beta-amyloidem.
 • Kierownik projektu finansowanego w ramach badań własnych SUM pt.: Wpływ compoundu C (dorsomorfiny)-farmakologicznego inhibitora AMPK na wydzielanie cytokin, wybranych wskaźników biogenezy mitochondriów oraz metabolizm NO w aktywowanej LPS-em hodowli komórkowej mikrogleju szczurzego.

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA KRAJOWA

 • Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 1) Poszukiwanie czynników indukujących i promujących przeżywalność uszkodzonych komórek układu nerwowego, 2) Próba naprawy uszkodzonego rdzenia kręgowego u szczurów za pomocą monoterapii z wykorzystaniem komórek, mikrogleju oraz substancji neuroprotekcyjnych, 3) Próba naprawy uszkodzonego rdzenia kręgowego u szczurów za pomocą substancji neuroprotekcyjnych: metforminy, simwastatyny, metalotioneiny II, NAP oraz komórek mikrogleju i komórek Schwanna
 • Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ocena zawartości witaminy K2 u chorych na przewlekłą niewydolność nerek w zależności od rodzaju stosowanej diety

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA ZAGRANICZNA

Współpracuję naukowo z laboratorium naukowym kierowanym przez Prof. Shailendra Giri (Department of Experimental Pathology Mayo Clinic Medical University of South Carolina USA, Department of Neurology Henry Ford Health System Detroit USA). W ramach naszej współpracy analizowałem m.in. dystrybucję metforminy w poszczególnych strukturach mózgowia i rdzenia kręgowego u myszy z eksperymentalnym zapaleniem mózgu (EAE) leczonych tym biguanidem, jak również w guzach jajników izolowanych od myszy eksponowanych na ten lek. Nasza współpraca oparta była o 2 granty badawcze: 1) grant nr R21NS065928 finansowany przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke oraz 2) grant nr RG 4311A4/4 finansowany przez National Multiple Sclerosis Society.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • W latach 2001-2018 prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty) z farmakologii i neurofarmakologii dla studentów III i IV roku Wydziału Lekarskiego, studentów Neurobiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz z farmakologii klinicznej dla studentów V roku tegoż Wydziału. Kształcenie studentów Wydziału Opieki Zdrowotnej (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia). W latach 2007-2008 wykładowca farmakologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, kierunek Kosmetologia. Prowadzenie kursów w zakresie farmakologii klinicznej, w tym farmakoterapii cukrzycy i farmakoekonomiki dla lekarzy rozpoczynających specjalizację z chorób wewnętrznych i endokrynologii ginekologicznej, które organizowane były przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego SUM w Katowicach, a obecnie znajdują się pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
 • W roku 2011 i 2012 wykładowca na XX i XXI Dniach Neuropsychofarmakologii w Ustroniu-Jaszowcu organizowanym przez Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prowadzenie wykładu plenarnego pt.: The reactivity of microglia – the role of AMP-dependent kinase and its possible pharmacological modulation oraz wykładu pt.: Metformin increases phagocytosis and acidifies lysosomal/endosomal compartments in AMPK-dependent manner in rat primary microglia.
 • Prowadzenie wykładów naukowych dla regionalnych oddziałów towarzystw, takich jak: Towarzystwo Diabetologiczne, Towarzystwo Internistów Polskich, Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz popularnonaukowych, np. „Dni Otwarte” oraz „Perspektywy”, które organizowane są corocznie przez Wydział Lekarski SUM dla maturzystów i kandydatów chcących studiować na ww. Wydziale. Aktywnie uczestnictwo w kongresach, zjazdach, szkoleniach i zebraniach naukowych służących wymianie myśli naukowej.

 

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

 • Kierownik Pracowni Hodowli Komórkowych oraz Pracowni Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej HPLC, Katedra Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Od 2006 koordynator wieloośrodkowych badań klinicznych 2 i 3 fazy, realizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM, a poddających klinicznej ocenie skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków stosowanych w terapii schorzeń, takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność krążenia, cukrzyca typu 2, dyslipidemia, otyłość.

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA

 • 2017-2020 - Ekspert naukowy i współprowadzący telewizyjny program popularno-naukowy "36i6"
 • 2013-2016 – współtwórca i moderator społecznościowego portalu medycznego www.PogromcyMitówMedycznych.pl, który skupiał na swej platformie internetowej studentów polskich uczelni medycznych, stażystów, młodych lekarzy oraz internautów zainteresowanych tematyką prozdrowotną. Ten nowatorski projekt internetowy miał na celu walkę z szerzącymi się w internecie szkodliwymi mitami medycznymi i naukowymi, mitami, czyli nieuzasadnionymi poglądami na temat zdrowia i schorzeń dotykających współczesnego człowieka. Portal powstał przy współpracy: Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”, Stowarzyszenia Europa-Colon Polska, Fundacji Edukacji Seksualnej „Po Prostu” i Fundacji FIT KID. Treści zawarte w portalu miały za zadanie promować zachowania prozdrowotne, utrwalać prawidłowe nawyki dotyczące sposobu życia, przekonywać do właściwej profilaktyki chorób cywilizacyjnych, walczyć z szerzącymi się w sieci internetowej szkodliwymi mitami z zakresu medycyny, farmakologii i nauki. Działalność stworzonej przeze mnie społecznościowej platformy internetowej zyskała szerokie uznanie wśród internautów, polskiej prasy, programów radiowych oraz telewizyjnych.
 • Moje wypowiedzi cytowane były przez takie portale internetowe, jak: mp.pl; zdrowie24.pl; forumzdrowia.pl; rynekzdrowia.pl; sluzbazdrowia.pl; emedyk.pl; naukawpolsce.pap.pl; medyczne24.pl; nauka.wiara.pl; wyborcza.pl, dziennik.pl; money.pl; pap.pl; tech.money.pl; bialystok.pl; ciazowy.pl; dooktor.pl; ebiznespolska.pl; gazeta.swiebodzin.pl; gielda-inwestora.pl; lubuskie.miasta.pl; media2.pl;; menstream.pl; mmsilesia.pl; mmlodz.pl; mmwarszawa.pl; mmwroclaw.pl; natemat.pl; newsfix.pl; prasa24.pl; stooq.pl.
 • Autor wielu artykułów popularnonaukowych, które zamieszczane były w takich pismach jak: Gazeta Wyborcza, Metro Warszawa, Polski Dziennik Zachodni. W pismach takich jak: Wiedza i Życie, Głos Jaworznicki, Głos bieruńsko-lędziński, Extra Jaworzno posiadam stałe rubryki popularnonaukowe, w których cyklicznie zamieszczam artykuły opisujące szeroko rozumianą promocję zachowań prozdrowotnych. Udzielałem również wywiadów o tematyce prozdrowotnej i medycznej w programach telewizyjnych (TVP2 - Pytanie Na Śniadanie, Polsat - Wiadomości), jak i w programach radiowych (Polskie Radio Program 3, RMF CLASSIC, RMF FM, Radio WAWA, Radio ŻAK, Radio Merkury Poznań). W Polskim Radiu Katowice przeprowadziłem cykl wieku audycji, w których omawiałem problematykę zdrowotną współczesnego człowieka.


Popularne Tagi

Endokrynolog Katowice Endokrynolog Jaworzno Endokrynolog Mysłowice Endokrynolog Tychy Endokrynolog Mikołów

Diabetolog Katowice Diabetolog Jaworzno | Diabetolog Mysłowice | Diabetolog TychyDiabetolog Mikołów